vrijdag 5 maart 2010

Intranet anno 2010 - De belangrijkste trends volgens de experts

2010 wordt het jaar waarin online communicatie de pioniersfase ontstijgt. Dat geldt extern, maar zeker ook intern. Ook al kunnen aanleidingen om in te zetten op intranet verschillen – denk aan de mogelijkheden voor kostenbesparing, meer efficiency, Het Nieuwe Werken – het medium wordt steeds belangrijker in organisaties. Senior management voelt zich meer betrokken en schenkt er meer aandacht aan. Webteams groeien en kunnen (dus) meer bereiken. En steeds betere intranetten leveren steeds meer return on investment (ROI). Hieronder zet ik de belangrijkste trends voor 2010 op een rij.

Toby Ward: sociale media op intranet vaak experiment, in 2010 grote uitrol
Het integreren van de mogelijkheden van sociale media in corporate intranetten – dat is een van de belangrijkste trends van 2010. intranetexpert Toby Ward deed uitgebreid onderzoek, uitmondend in zijn interessante rapport Intranet 2.0 – Social media becomes mainstream on the corporate intranet’.

Volgens Ward biedt pakweg 50% van alle intranetten in de Westerse wereld blogs, wiki’s of andere 2.0-functionaliteit. Toch gaat het dan vaak om experimenten en pilots. Of zijn de functionaliteiten slechts voor een zeer beperkte groep gebruikers beschikbaar. In slechts 25% van de gevallen zijn die functionaliteiten ook beschikbaar op ‘enterprise level’.

2010 wordt echter het jaar van de grote uitrol, voorspelt Ward. Organisaties hebben dan voldoende geëxperimenteerd of gepilot, en durven de stap aan: ze stellen de functionaliteiten beschikbaar voor de hele organisatie. Maar dat niet alleen: het komende jaar zullen steeds meer organisaties op deze rijdende trein springen. Bovendien kunnen we rekenen op een ‘explosie van user generated content’.

Ten slotte voorspelt Ward dat we weer (meer) zullen gaan werken vanuit het adagium ‘KISS (Keep It Simple Stupid)’. De trend dat homepages steeds simpeler worden – lees: meer relevante informatie bevatten – zal ook in 2010 verder doorzetten.

Jane McConnell: sociale media creëren hogere betrokkenheid bij medewerkers
Een ander interessant rapport is dat van Jane McConnell, van NetStrategy/JMC: Global Intranet Trends. Ze signaleert onder meer een toenemend draagvlak voor intranet onder senior management en besteedt veel aandacht aan de integratie van social media met intranet.

Meest opvallende resultaat? 25-30% van de organisaties die een vorm van social media inzetten, ondervinden drie grote voordelen:

* beter geïnformeerde medewerkers
* (daardoor?) hogere betrokkenheid van medewerkers
* veel effectiever delen van kennis

Mobiele functionaliteiten en content: onontkoombaar voor intranet anno 2010
Zowel in het Global Intranet Trends-rapport als in het jaarlijkse onderzoek naar de beste intranetten door de Nielsen Norman Group (Jakob Nielsen) blijkt dat mobiel intranet ‘the next step’ is. NNGroup constateert dat 30% van de intranetten speciale mobiele functies biedt. Toch is NNGroup eerder teleurgesteld over dit aantal dan opgetogen:

“In previous years, we might have heralded this as a big number, but now that mobile is the big trend on the open Web, our conclusion is the opposite: intranets appear to be lagging in mobile device support.”

Kortom, genoeg te doen voor de communicatieprofessionals! (bron: Boudewijn Bugter, communicatie.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten