dinsdag 17 december 2013

Radar's Loden Leeuw naar Maarten van der Weijden

De Loden Leeuw, de prijs van TROS Radar voor de meest irritante BN'er in een reclame van het jaar is dit jaar gewonnen door Maarten van der Weijden. In de categorie meest irritante reclame gaat de prijs naar Bonprix. Totaal is er bijna 75.000 keer gestemd. In de uitzending hebben we de prijs uitgereikt aan de winnaars.


In de categorie Meest Irritante Reclame heeft de vechtende tweeling Bonprix een Loden Leeuw .

In de categorie Meest Irritante BN'er in een reclame heeft Olympisch kampioen Maarten van der Weijden de beruchte prijs gewonnen. De zwemmer ontving ruim een kwart (25,2 procent) van de stemmen voor zijn bijdrage in de Menzisreclame. 

De top 5 per categorie:

Meest Irritante Reclame 

1. Bonprix (24,9%)
2. Vanish Oxi Action (23,4%)
3. Volkswagen (20,9%)
4. Yoki (15,9%)
5. Dubbelfriss (14,8%)

Meest Irritante BN'ers in een Reclame

1. Maarten van der Weijden (25,2%)
2. Syvlie Meis (22.8%)
3. Ali B (20,3%)
4. Bram Moszkowicz (17,2%)
5. Ronald Koeman (14,4%)


(Bron: TROS Radar, http://bit.ly/1hg11eT)

Selfie woord van het jaar

Van Dale stemmers hebben anders gekozen dan leden van het genootschap Onze Taal (participatiesamenleving). Bij Van Dale stemmers is selfie tot Woord van het Jaar gekozen. Selfie staat voor het met je mobiel een foto vam jezelf maken. Dit van oorsprong Engelse woord was in Groot-BrittanniĆ« ook al tot Woord van het Jaar gekozen. 

Burgers meer tevreden over dienstverlening overheid

Burgers zijn in 2013 met het rapportcijfer 6,8 iets tevredener over de overheidsdienstverlening dan voorgaande jaren. Het aandeel burgers dat een 8, 9 of 10 geeft, is gestegen. Wel zijn er nu meer burgers die een onvoldoende geven ten opzichte van voorgaande jaren. Het gevaar bestaat dat er een kloof ontstaat tussen de groep burgers die goed meekan en zich prima bediend voelen door de overheid en de groep waarvoor dat niet geldt. Dit zijn vooral mensen die meer afhankelijk zijn van de overheid. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Nationale ombudsman.

Het onderzoek brengt de beleving van de overheidsdienstverlening naar aanleiding van momenten waarop burgers contact met de overheid hebben, zoals geboorte, aanvragen uitkering en toeslagen. Het is een herhaling van eerder onderzoek dat in 2008, 2009 en 2010 door TNS NIPO werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mede op basis van dit onderzoek ontwikkelt de ombudsman zijn visie op dienstverlening voor het jaarverslag 2013.

Om alle burgers goed van dienst te kunnen zijn, moet de overheid vooral de samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties bevorderen. Daarbij moet natuurlijk altijd het perspectief van de burger leidend zijn, ook om de burger die niet mee kan komen wel van dienst te kunnen zijn.

Burgers waarderen de overheidsdienstverlening in 2013 met gemiddeld een 6,8. Een lichte verbetering ten opzichte van 2009 (6,6). Maar er is sprake van twee tegengestelde tendensen. De eerste is dat het aandeel burgers dat een 8, 9 of 10 geeft stijgt. De tweede is dat het aandeel burgers dat een onvoldoende geeft eveneens stijgt. (Het aandeel burgers dat een 6 of een 7 geeft, daalt.) De groep die de dienstverlening een onvoldoende geeft, is bovendien vaker dan gemiddeld laagopgeleid en heeft vaker contact met de overheid. Lees meer op TNS Nipo: http://bit.ly/J5XAvp.

maandag 16 december 2013

“Opkomst van mobiel & social verandert gebruik van websites niet"

Nog een interessant onderzoek naar het gebruik van internet en sociale media via tablets en mobiele apparatuur is dat van SIDN.

Meest opvallende resultaten zijn dat social media juist als trigger voor het hebben van een eigen website worden gezien, en daarvan afgeleid voor een toename van het aantal domeinnamen zorgen. En social media worden niet gezien als substituut voor de eigen (corporate) website, zoals wel eens wordt verondersteld.

Andere interessante uitkomsten zijn:

*Consumenten zien social media niet als substituut voor hun eigen website;
* Social media zijn juist een trigger voor internetgebruik en daarvan afgeleid voor het gebruik van .nl-domeinnamen;
* Social media doen geen afbreuk aan de vraag naar campagne- en actiesites; deze zal naar verwachting toenemen;
* De verwachting van zowel zakelijke gebruikers als providers is dat corporate websites hun rol niet verliezen door de opkomst van social media;
* Apps hebben eerder een positief dan negatief effect op gebruik van websites en daarvan afgeleid domeinnamen;
* De zakelijke markt ziet als gevolg van het gebruik van apps en social media over het algemeen een toename van het aantal websites en domeinnamen;
* Mobile devices leveren tot dusver geen sterk veranderd pad op naar websites, maar gebruikers verwachten dat hun gedrag in de komende jaren nog sterk zal wijzigen;

Lees verder over dit onderzoek op http://bit.ly/1c6z3

Trends in digitale media

Het aantal smartphones en tablets in Nederland blijft stijgen. Voor het eerst zijn er met 8,5 miljoen smartphonebezitters meer mensen die een smartphone bezitten (67%) dan een pc/desktop (65%). Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) is in het bezit van een tablet. Facebook blijft het grootste social media kanaal en groeit nog steeds, Het aantal Nederlanders met een Twitter account blijft met 27% stabiel maar het actieve gebruik daalt fors; het gemiddeld aantal twitterberichten per week is in een jaar tijd gehalveerd. Instagram is vooral in opkomst bij de jongeren; een derde van de groep 13-17 jarigen heeft hier een account. (Bron: gfk.com)
Opvallend: het  sterk dalende gebruik van twitter. Ik gebruik het zelf juist veel vaker, en jij? Zijn wij stugge volhouders, late trendvolgers of achterlopers. Wat vind jij?