woensdag 26 februari 2014

Cabaretière Bruers begint 'social salon' voor ouderen en dementen

De Tilburgse cabaretière Karin Bruers wil een 'social salon' starten in een voormalige textielfabriek uit 1862, in het centrum van deze stad. De 'social salon' is een kapsalon waar ouderen en demente mensen hun haar kunnen laten verzorgen, maar waar ze vooral andere mensen kunnen ontmoeten.
Verder komt in het gebouw een glas- en mozaïekatelier en kunnen kunstenaars er hun werk tonen.

Bedenker social sofa
Bruers is de bedenker van de social sofa waar we op deze blog al eerder aandacht aan besteedden. Versierde betonnen banken die eerst in Tilburg en later ook op andere plekken in Nederland opdoken, vanuit de gedachte dat mensen vaker eens op een bankje moeten zitten om een beetje bij te praten. Inmiddels zijn er ook social sofas in het buitenland, onder meer in China en Italië.

Bruers, bekend van haar theatershows en - sinds kort - haar boeken, zal deze lokatie ook zelf als werkplek gaan gebruiken. (Bron: Omroep Brabant)

maandag 17 februari 2014

Gebaren bij 40 graden onder nul - promovenda brengt uitstervende Inuitgebarentaal in beeld

Inuit Gebarentaal wordt door minder dan veertig mensen gebruikt en is daardoor een bedreigde taal. Promovenda Joke Schuit trotseerde de barre weersomstandigheden van Noord-Canada en legde deze bijzondere gebarentaal vast voor het nageslacht en de wetenschap. Ze is hier onlangs op gepromoveerd (bit.ly/1brQtee)

Per toeval stuitte Schuit tijdens haar studie Taalwetenschap aan de UvA op de Inuit [1]Gebarentaal. 
“Wat hetzelfde is, is bijvoorbeeld het gebruik van de ruimte. Je zou misschien verwachten dat de Inuit kleinere gebaren maken in verband met de kou, maar dat is niet zo.” Verder zijn er vooral een aantal belangrijke verschillen aan te wijzen met bekende gebarentalen. Zoals het gebruik van ruimte om werkwoorden te vervoegen. Een dergelijk gebruik van werkwoordsvervoeging komt wel vaker voor, maar dan alleen in stedelijke gebarentalen. Dat zijn gebarentalen in sterk verstedelijkte gebieden, zoals de Nederlandse en Britse Gebarentaal.
De Inuit Gebarentaal deelt de meeste kenmerken met landelijke gebarentalen [4], die in kleinere dorpen gesproken wordt waar een groot percentage dove mensen woont. Maar landelijke gebarentalen kennen over het algemeen geen werkwoordsvervoeging [5]. Schuit heeft er wel een mogelijke verklaring voor. “In tijden dat de Inuit nog nomadisch[6] waren, waren richtingen heel erg belangrijk. Om te zeggen Ik ga naar de jachtvelden bewoog het werkwoord gaan richting de bestaande jachtvelden. Ik denk dat dat het vervoegen van de werkwoorden aanzwengelde en dat daarom later ook andere werkwoorden op die manier gebruikt werden. Niet meer in de werkelijke ruimte maar wel in de gebarenruimte.”

Circulaire tijdsbeleving

Ook andere verschillen hangen nauw samen met de Inuit-cultuur. De beleving van tijd is er bijvoorbeeld anders, vertelt Schuit. “De Westerse wereld ziet tijd als iets lineairs. In alle gedocumenteerde gebarentalen, bewegen gebaren die de toekomst uitdrukken ook naar voren en de die het verleden uitdrukken naar achteren. De Inuit beschouwen tijd als iets circulairs. Dag en nacht volgen elkaar op.”


“In het Inuktitut, de gesproken taal van de Inuit, zijn er ook wel uitdrukkingen die die metafoor weergeven. In de Inuit Gebarentaal zijn er twee gebaren voor lang geleden: de een beweegt naar voren en de andere naar achter. De keuze voor deze gebaren is willekeurig. Ik heb mensen hetzelfde verhaal zien vertellen en de ene keer was lang geleden naar voren en de andere keer naar achter. Overigens bewegen de gebaren voor een dag in de toekomst en een dag in het verleden wel naar rechts versus naar links, dus op een tijdslijn.”

Wit is overal

Ook ontbreken er een paar woorden in de Inuit Gebarentaal die in andere talen meestal wel voorkomen. Zoals aparte woorden voor vader en moeder. De Inuit Gebarentaal heeft één woord voor ouder. En dan is er nog het ontbreken van de kleur wit. Dat is heel opvallend, aldus Schuit: “Als een taal woorden voor kleuren heeft, zijn dat in ieder geval zwart en wit. Daarna komt rood. De Inuit Gebarentaal heeft alleen zwart en rood.”
“Ik denk dat dat komt doordat de taal heel erg contextafhankelijk is. Als je wilt zeggen dat iets wit is dan is er altijd wel iets wits aan te wijzen. Het grootste gedeelte van het jaar ligt er sneeuw. Alleen juni, juli en augustus is het grotendeels sneeuwvrij. Wit is dus altijd aanwezig en daarom is het niet echt noodzakelijk om er een gebaar voor te maken. Het Inuktitut heeft overigens wel een woord voor wit. Die taal is ook minder contextafhankelijk dan de gebarentaal.”
De Inuit Gebarentaal is waarschijnlijk ontstaan uit gebaren die gebruikt werden tijdens de jacht toen de Inuit nog een nomadisch volk waren. Onder deze bevolkingsgroep is een hoger percentage doven. In Zuid-Canada of in Nederland is 1 op de 1000 mensen doof, bij de Inuit in Noord-Canada is dat 6 op 1000.

Bedreigde taal

Het unieke karakter van de Inuit gebarentaal maakt het interessant voor vergelijking met andere gebarentalen. De vastlegging ervan gebeurde nog net op tijd, want Inuit Gebarentaal wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt alleen al uit de hoge leeftijd van Schuits informanten. “De jongste gebarentaalspreker die ik interviewde was veertig. De anderen waren in de zestig en zeventig. Een van mijn informanten is afgelopen jaar overleden. Toen was het opeens wel heel erg duidelijk dat ik bezig was met het documenteren van een taal die aan het uitsterven was. Want ook de horenden die gebarentaal spraken met die dove persoon zien dan geen noodzaak meer om die taal te gebruiken.”
Dove Inuit kinderen leren tegenwoordig de Amerikaanse Gebarentaal. Amerikaanse Gebarentaaltolken worden speciaal ingevlogen om deze kinderen en hun ouders te ondersteunen. Niet iedereen ziet daarom nog de noodzaak van de instandhouding van Inuit Gebarentaal. Maar met het verdwijnen van de Inuit gebarentaal, verdwijnen ook gebaren voor dieren en planten die de Inuit dagelijks tegenkomen. “Die woorden hebben kinderen nodig om hun eigen omgeving te kennen. Ik ben daarom blij betrokken te zijn bij een klein educatief project, waarbij dove Inuit kinderen in ieder geval die gebaren leren, die uniek zijn voor hun cultuur.” (Bron: kennislink.nl)

vrijdag 14 februari 2014

Sinterklaas en Sint Piter

Het leuke van het werken in een andere gemeente, is dat je altijd weer veel leert. Ik tenminste wel. Zo ook over andere gebruiken en gewoontes.

Zo leerde ik onlangs dat er één gemeente is in Nederland waar geen Sinterklaas gevierd wordt:
Grou is de enige plek in Nederland waar Sinterklaas niet komt. Het vroegere vissersdorp heeft zijn eigen goedheiligman, Sint Piter. Hij is genoemd naar de beschermheilige van de vissers, Petrus. Sint Piter komt 15 februari aan om 10:30 uur aan de Nieuwe Kade en wordt op 21 februari weer uitgezwaaid. Meer informatie op de website van Sint Piter. Ook Sint Piter heeft assistenten, geaamd Swarte Pyt. 
Wellicht een idee om na alle discussies over Sint en Piet over te stappen op Sinterklaas en Sint Piter?donderdag 13 februari 2014

De impact van Facebook: jongetje krijgt ruim 1 miljoen felicitatiesMoeder Jennifer toont trots een aantal verjaardagskaarten