dinsdag 4 december 2012

Onderzoek: De nieuwe realiteit van interne communicatie

Ja. Dat is overwegend het antwoord op de centrale vraag van het kwalitatieve onderzoek dat Fleishman-Hillard in mei 2012 is gestart: heeft de financiële crisis impact gehad op de rol, betekenis en het belang van interne communicatie? Ja is ook het antwoord op de vraag of de noodzaak en behoefte om anders en beter - concreter, gerichter, transparanter - te communiceren in de afgelopen jaren zijn toegenomen. En ja is de veelgehoorde reactie wanneer we nagaan of in moeilijke marktomstandigheden de taken en verantwoordelijkheden van de communicatieprofessional zijn veranderd, het vak een meer strategisch, wezenlijk karakter heeft gekregen en de roep om meer doordacht, duidend en duidelijk communicatieadvies luider is geworden. Lees meer.

1 opmerking: