donderdag 21 maart 2013

Australië: jeugdcriminaliteit terugdringen door taalvaardigheid te vebeterenrijden

Veel jonge criminelen kunnen zich verbaal niet goed uitdrukken waardoor ze eerder geneigd zijn geweld te gebruiken. In de jeugdgevangenis in Melbourne is nu een speciaal programma opgezet om jongeren taalvaardiger te maken. De lessen richten zich op verbale vaardigheden, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Het programma is gebaseerd op een succesvol Amerikaans voorbeeld.

Het doel van het taalprogramma is recidive voorkomen. Jongeren die in de criminaliteit belanden zijn vaak voorbestemd voor een leven in de gevangenis. Door jongeren taalvaardiger te maken, kunnen ze hun gevoelens beter onder woorden brengen en leren ze zich meer verplaatsen in de gevoelens van andere mensen. Daardoor zouden ze minder geneigd zijn om gewelddadig te reageren in (potentiële) conflictsituaties. Ook hebben taalvaardige jongeren meer kans op een baan.(bron: 360 magazine)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten