dinsdag 14 januari 2014

Burgernet en Whatsapp: dubbelop of nuttige aanvulling

Burgernet (www.burgernet.nl) wordt in steeds meer gemeenten ingezet. Door zich gratis aan te melden voor Burgernet neemt het aantal ogen en oren toe voor de politie en kunnen burger burgers gewaarschuwd worden over onraad en misdrijven in de buurt. wanneer ze tips hebben, kunnen ze deze telefonisch direct doorgeven. 


44 keer per dag
Burgernet is een succes, met ruim 16.210 verzonden berichten in 2012. Het landelijk dekkende waarschuwingsnetwerk, waarmee de politie berichten verstuurt naar deelnemers in bepaalde gebieden, wordt gemiddeld 44 keer per dag ingezet, meldde een woordvoerder van de Burgernet-organisatie. Deels gebeurt dat om een dader te kunnen opsporen die nog ergens rondloopt, maar vaak is er sprake van een vermissing of een preventieve waarschuwing, bijvoorbeeld voor inbraken in een bepaalde buurt.

Naast deze succesvolle tool zijn burgers in Ede een vergelijkbaar initiatief gestart met Whatsapp. Een afweging tussen de twee wordt daar vooralsnog niet gemaakt.

Verdachte situaties
In de Edese wijk Rietkampen is vooral succes met Whatsapp-groepen. Het aantal inbraken is er met 70% gedaald doordat sinds vorig jaar via dat netwerk verdachte situaties worden gesignaleerd. Ruim 600 mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Het initiatief krijgt nu navolging in andere wijken, omdat er een waterbed-effect lijkt op te treden. 'Inbrekers verplaatsen hun activiteiten naar wijken waar geen buurtwacht of WhatsApp-groep actief is. Daarom werken we aan uitbreiding, zodat iedere wijk in Ede een eigen groep heeft. We willen beheerders onderling ook met elkaar in contact brengen, zodat belangrijke berichten ook doorgegeven worden aan andere wijken', citeert Omroep Gelderland uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester van der Knaap.

Geen vastgesteld beleid
Een woordvoerder van de gemeente Ede benadrukt vooral het preventieve karakter van de Whatsapp-aanpak. "Dit komt vanuit de buurt zelf en de politie ondersteunt het Whatsapp-initiatief van harte." Volgens hem is er op dit gebied geen vastgesteld beleid, maar staat de gemeente er positief tegenover. "En het heeft als meerwaarde dat de bewoners elkaar en de wijkagenten ook beter leren kennen. Het veiligheidsgevoel wordt versterkt." Volgens hem zijn er in Ede overigens veel deelnemers aan Burgernet, omdat Ede daarvoor een van de proefgemeenten was.


Maximaal vijftig
Tegenover Omroep Gelderland plaatsen twee betrokken wijkagenten wel een kanttekening bij het gebruik van Whatsapp. Een Whatsapp-groep kan niet meer dan vijftig leden hebben, dus er moeten inmiddels twaalf groepen worden beheerd, wat tijd en inzet vergt. (Bron: Binnenlands Bestuur)

Inmiddels is ook in Putten een Whatsapp groep gestart in de strijd tegen inbraken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten