dinsdag 17 december 2013

Burgers meer tevreden over dienstverlening overheid

Burgers zijn in 2013 met het rapportcijfer 6,8 iets tevredener over de overheidsdienstverlening dan voorgaande jaren. Het aandeel burgers dat een 8, 9 of 10 geeft, is gestegen. Wel zijn er nu meer burgers die een onvoldoende geven ten opzichte van voorgaande jaren. Het gevaar bestaat dat er een kloof ontstaat tussen de groep burgers die goed meekan en zich prima bediend voelen door de overheid en de groep waarvoor dat niet geldt. Dit zijn vooral mensen die meer afhankelijk zijn van de overheid. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Nationale ombudsman.

Het onderzoek brengt de beleving van de overheidsdienstverlening naar aanleiding van momenten waarop burgers contact met de overheid hebben, zoals geboorte, aanvragen uitkering en toeslagen. Het is een herhaling van eerder onderzoek dat in 2008, 2009 en 2010 door TNS NIPO werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mede op basis van dit onderzoek ontwikkelt de ombudsman zijn visie op dienstverlening voor het jaarverslag 2013.

Om alle burgers goed van dienst te kunnen zijn, moet de overheid vooral de samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties bevorderen. Daarbij moet natuurlijk altijd het perspectief van de burger leidend zijn, ook om de burger die niet mee kan komen wel van dienst te kunnen zijn.

Burgers waarderen de overheidsdienstverlening in 2013 met gemiddeld een 6,8. Een lichte verbetering ten opzichte van 2009 (6,6). Maar er is sprake van twee tegengestelde tendensen. De eerste is dat het aandeel burgers dat een 8, 9 of 10 geeft stijgt. De tweede is dat het aandeel burgers dat een onvoldoende geeft eveneens stijgt. (Het aandeel burgers dat een 6 of een 7 geeft, daalt.) De groep die de dienstverlening een onvoldoende geeft, is bovendien vaker dan gemiddeld laagopgeleid en heeft vaker contact met de overheid. Lees meer op TNS Nipo: http://bit.ly/J5XAvp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten